Add anything here or just remove it...

GAME TỐC ĐỘ CƯỢC CÀNG NHIỀU ĐƯỢC HOÀN LẠI CÀNG LỚN

GAME TỐC ĐỘ CƯỢC CÀNG NHIỀU ĐƯỢC HOÀN LẠI CÀNG LỚN

Thời Gian Khuyến Mãi: 04/02/2024 23:00 (GMT+7) – 03/03/2024 22:59 (GMT+7)

Thành Viên Hợp Lệ: Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả thành viên JBO đăng ký Loại Tiền Tệ là VNĐ.

Sản phẩm Hợp Lệ: GAME TỐC ĐỘ

Chi tiết:
Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được Hoàn Trả trên Số tiền Thua Ròng trong Thời Gian Khuyến Mãi, như minh họa bên dưới:

 

Số Lần Đặt Cược Hợp Lệ Tích LũySố Lần Đặt Cược Hợp Lệ Tích Lũy%Mức Hoàn Trả Tối Đa
7 ngày, bắt đầu từ 23:00 Chủ Nhật cho đến 22:59 Chủ Nhật của tuần kế tiếp (GMT+7)Từ 37515%1.888 TRIỆU
Từ 1505%488 NGÀN
Từ 752%188 NGÀN
Từ 501%88 NGÀN

 

Cách Thức Tham Gia:
Cược Miễn Phí sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản JBO của mỗi Thành Viên Hợp Lệ vào Thứ 2 tiếp theo trước 19:00 (GMT+7) sau khi kết thúc mỗi Tuần Khuyến Mãi.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh
1. Hoàn Trả Cược phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại bất kỳ sản phẩm JBO nào, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Hoàn Trả Thua Ròng và tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 7 ngày kể từ ngày Hoàn Trả Cược được cập nhật.
2. Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ khi Hoàn Trả Thua Ròng được cập nhật vào tài khoản JBO của Thành Viên Hợp Lệ
3. JBO có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
4. JBO là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của JBO là cuối cùng.
5. Điều Khoản và Điều Kiện Chung JBO được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *