THƯỞNG NẠP LẠI HÀNG NGÀY TẠI ESPORTS VÀ THỂ THAO!

THƯỞNG NẠP LẠI HÀNG NGÀY TẠI ESPORTS VÀ THỂ THAO!

Thời gian Khuyến mãi:  từ 01/01/2022 00:00 (GMT+8)

Áp dụng: Thành Viên Hợp Lệ: Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả thành viên JBO đăng ký loại tiền tệ là VNĐ

Sản phẩm: ESPORTS
Trừ các trò MINIGAME tại ESPORTS TF & THỂ THAO

Chi Tiết Hoàn Trả:

Thành Viên sẽ nhận được Thưởng trên một giao dịch gửi tiền thành công tại JBO mỗi Ngày Khuyến Mãi.
Ngày Khuyến Mãi bắt đầu hàng ngày từ 00:00 (GMT+8) và kết thúc vào 23:59 (GMT+8).

Cấp độThưởngTiền Thưởng Tối ĐaĐiều Kiện Nhận Thưởng
VIP 18%2 TRIỆUx12
VIP 2
VIP 3
VIP 49%2.5 TRIỆU
VIP 5
VIP 610%
VIP 7
VIP 813%3.5 TRIỆU
VIP 9
VIP 10

Cách Tham Gia:

Thành Viên thực hiện giao dịch gửi tiền thành công tại JBO, tối thiểu 200 và chọn khuyến mãi “Thưởng Nạp Lại Hàng Ngày ESPORTS & THỂ THAO” ngay trong trang gửi tiền để tham gia Khuyến Mãi.

Khi Cược Hợp Lệ Tích Lũy tại Sản Phẩm Hợp Lệ đạt ít nhất 12 lần của tổng Tiền Thưởng và phần tiền được sử dụng từ Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ để nhận Tiền Thưởng, nút Nhận Khuyến Mãi trong phần Lịch Sử Khuyến Mãi sẽ hiện ra để Thành Viên nhấn vào và Tiền Thưởng sẽ được cập nhật.

Tiền Thưởng cần được thực hiện một (1) vòng cược trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng sẽ bị thu hồi sau 90 ngày nếu không được nhận.

Khuyến Mãi sẽ bị hủy nếu không thỏa điều kiện này trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký nhận thưởng thành công.

Ví dụ:
Thành Viên A thực hiện một giao dịch gửi tiền thành công là 25 TRIỆU và chọn tham gia Khuyến Mãi “Thưởng Nạp Lại Hàng Ngày ESPORTS & THỂ THAO” trong Thời Gian Khuyến Mãi. Thành Viên A sẽ nhận được Tiền Thưởng như sau:
Tiền Thưởng = 25 TRIỆU x 13% = 3.25 TRIỆU
Trước Tiền Thưởng được cập nhật, Thành Viên A cần đặt cược = (25 TRIỆU + 3.25 TRIỆU) x 12 = 339 TRIỆU

Điều Khoản và Điều Kiện:

1. Chỉ những cược đơn đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào Cược Hợp Lệ cũng như điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.7 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.7 đối với cược Hong Kong, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
Đối với các vé cược có kết quả Thắng Nửa/Thua Nửa, một nửa giá trị vé cược sẽ được tính vào Cược Hợp Lệ cũng như điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi.
2. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng có thể tham gia bất kỳ các khuyến mãi khác hiện có tại JBO, trừ Thành Viên đang hoàn thành điều kiện của các Khuyến Mãi Nạp Tiền.
3. JBO có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
4. JBO là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của JBO là cuối cùng.
5. Điều Khoản và Điều Kiện Chung JBO được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *