THƯỞNG 100% ĐĂNG KÝ THỂ THAO 90 LẦN ĐẦU ĐẾN 5 TRIỆU!

THƯỞNG 100% ĐĂNG KÝ THỂ THAO 90 LẦN ĐẦU ĐẾN 5 TRIỆU!

Thời gian Khuyến mãi:  từ 01/01/2023 00:00 (GMT+8)

Thành Viên Hợp Lệ: Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả thành viên JBO đăng ký loại tiền tệ là VNĐ, và chưa từng tham gia bất kỳ Khuyến Mãi Thưởng Đăng Ký nào của JBO trước đó.

Sản phẩm: THỂ THAO 90

Thành Viên sẽ nhận được Thưởng 100% trên giao dịch gửi tiền thành công lần đầu tiên tại JBO, tối đa lên đến 5 TRIỆU.

Tiền ThưởngTiền Thưởng Tối ĐaĐiều Kiện Nhận Thưởng
100%5 TRIỆU18 lần tại sản phẩm THỂ THAO 90

Cách Tham Gia 

- Trong Thời Gian Khuyến Mãi, Thành Viên thực hiện một giao dịch gửi tiền thành công, tối thiểu 200 NGÀN, và chọn khuyến mãi "Thưởng Đăng Ký THỂ THAO 90 100% lên đến 5 TRIỆU, 18 lần doanh thu!" ngay trong trang gửi tiền để tham gia Khuyến Mãi.
- Khi Cược Hợp Lệ Tích Lũy tại Sản Phẩm Hợp Lệ đạt ít nhất 18 lần của tổng Tiền Thưởng và phần tiền được sử dụng từ Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ để nhận Tiền Thưởng, nút Nhận Khuyến Mãi trong phần Lịch Sử Khuyến Mãi sẽ hiện ra để Thành Viên nhấn vào và Tiền Thưởng sẽ được cập nhật. Tiền Thưởng sẽ bị thu hồi sau 90 ngày nếu không được nhận.
- Khuyến Mãi sẽ bị hủy nếu không thỏa điều kiện này trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký nhận thưởng thành công.
Ví dụ:
Thành Viên Hợp Lệ A thực hiện một giao dịch gửi tiền thành công là 200 NGÀN và chọn tham gia Khuyến Mãi “Thưởng Đăng Ký THỂ THAO 90 100% lên đến 5 TRIỆU, 18 lần doanh thu!” trong Thời Gian Khuyến Mãi. Thành Viên A sẽ nhận được Tiền Thưởng như sau:
Tiền Thưởng = 200 x 100% = 200 NGÀN
Trước Tiền Thưởng được cập nhật, Thành Viên A cần đặt cược = (200 + 200) x 18 = 7 TRIỆU 200 NGÀN.

Điều Khoản và Điều Kiện:

1. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm JBO, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 7 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.
2. Chỉ những cược đơn đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào Cược Hợp Lệ cũng như điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.7 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.7 đối với cược Hong Kong, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
Đối với các vé cược có kết quả Thắng Nửa/Thua Nửa, một nửa giá trị vé cược sẽ được tính vào Cược Hợp Lệ cũng như điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi.
3. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng có thể tham gia các khuyến mãi khác hiện có tại JBO, trừ Thành Viên đã tham gia các Khuyến Mãi Thưởng Gửi Tiền lần đầu khác hoặc đang hoàn thanh điều kiện của các Khuyến Mãi Nạp Lại.
4. JBO có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
5. JBO là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của JBO là cuối cùng.
6. Điều Khoản và Điều Kiện Chung JBO được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *