THƯỞNG 100% KHI ĐĂNG KÝ ESPORTS LẦN ĐẦU ĐẾN 5 TRIỆU!

THƯỞNG 100% KHI ĐĂNG KÝ ESPORTS LẦN ĐẦU ĐẾN 5 TRIỆU!

Thời Gian Khuyến Mãi: Từ 01/01/2023 23:00 (GMT+8)

Áp dụng: Thành Viên Hợp Lệ: Khuyến Mãi được áp dụng cho tất cả thành viên JBO đăng ký loại tiền tệ là VNĐ, và chưa từng tham gia bất kỳ Khuyến Mãi Thưởng Đăng Ký nào của JBO trước đó.

Sản phẩm: ESPORTS
Trừ các trò MINIGAME tại ESPORTS TF

Thành Viên sẽ nhận được Thưởng Đăng ký 100% một lần trên một giao dịch gửi tiền thành công tại JBO, tối đa lên đến 5 TRIỆU.

Tiền ThưởngTiền Thưởng Tối ĐaĐiều Kiện Nhận Thưởng
100%5 TRIỆU15 lần tại sản phẩm ESPORTS


Cách Tham Gia:

Trong Thời Gian Khuyến Mãi, Thành Viên thực hiện giao dịch gửi tiền thành công tại JBO, tối thiểu 200 NGÀN và chọn khuyến mãi “Thưởng Đăng Ký ESPORTS 100% lên đến 5 TRIỆU, 15 lần doanh thu!” trong trang gửi tiền để tham gia Khuyến Mãi.
Khi Cược Hợp Lệ Tích Lũy tại Sản Phẩm Hợp Lệ đạt ít nhất 15 lần của tổng Tiền Thưởng và phần tiền được sử dụng từ Giao Dịch Gửi Tiền Hợp Lệ để nhận Tiền Thưởng, nút Nhận Khuyến Mãi trong phần Lịch Sử Khuyến Mãi sẽ hiện ra để Thành Viên nhấn vào và Tiền Thưởng sẽ được cập nhật. Tiền Thưởng sẽ bị thu hồi sau 90 ngày nếu không được nhận.
Khuyến Mãi sẽ bị hủy nếu không thỏa điều kiện này trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký nhận thưởng thành công.

Ví dụ:
Thành Viên A thực hiện một giao dịch gửi tiền thành công là 200 NGÀN và chọn tham gia Khuyến Mãi “Thưởng Đăng Ký ESPORTS 100% lên đến 5 TRIỆU, 15 lần doanh thu!” trong Thời Gian Khuyến Mãi. Thành Viên A sẽ nhận được Tiền Thưởng như sau:
Tiền Thưởng = 200 x 100% = 200 NGÀN
Trước Tiền Thưởng được cập nhật, Thành Viên A cần đặt cược = (200 + 200) x 15 = 6 TRIỆU

Điều Khoản và Điều Kiện:

1. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm JBO, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi, nếu không thỏa điều kiện đặt cược của Khuyến Mãi trong vòng 7 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật..
2. Chỉ những cược đơn đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào Cược Hợp Lệ cũng như điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.7 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.7 đối với cược Hong Kong, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
Đối với các vé cược có kết quả Thắng Nửa/Thua Nửa, một nửa giá trị vé cược sẽ được tính vào Cược Hợp Lệ cũng như điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi.
3. Thành Viên Hợp Lệ tham gia Khuyến Mãi này cũng có thể tham gia bất kỳ các khuyến mãi khác hiện có tại JBO, trừ Thành Viên đã tham gia các Khuyến Mãi Thưởng Đăng Ký khác hoặc đang hoàn thành điều kiện của các Khuyến Mãi Nạp Lại.
4. JBO có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
5. JBO là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của JBO là cuối cùng.
6. Điều Khoản và Điều Kiện Chung của JBO sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *